Przykład 1. Odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
Wstążka miała 3 __ 5 metra długości odcięto od niej 1 __ 5 metra
Jaką długość ma pozostała część wstążki?
3 __ 5 - 1 __ 5 =    Zobacz wynik
  następny przykład